Wednesday, April 4, 2018

2018 Zipper, Alesia in Tolsti vrh fotoaparat

Folklorna skupina OŠ Trzin 2002 / Folklore group children in Trzin
Zipper 2018

več fotk / more photos / mais fotografiasAlesia in Dima
več fotk / more photos / mais fotografias


Tolsti vrh 2018
več fotk / more photos / mais fotografiasFriday, December 15, 2017

Zipper

Moj maček - my cat - meu gato

                    ZIPPER


Ko gledava TV, največkrat zaspi na moji roki.

While watching TV he usualy fall asleep on my arm.


Najraje gleda nogomet.
He prefer to watch football