Saturday, February 21, 2009

Od Kebetove do Grablovičeve

2000-2003 Toyota Prius photographed in USA.Image via Wikipedia
Kaj sva se zabavala, ko so nastajale tele fotke. Po celonočnem delu je Taja pustila svojega Priusa na Kebetovi in sem je peljal domov. Začel se je delati dan, ko Taja naenkrat pokaže z roko : "Glej, a ni super!". V roke sem ji dal digitalca in je začela slikati. "Malo ustavi, avto se preveč trese!". Pa sem ustavil kar na cesti (s taxijem to lahko storimo - LOL) in ugotoviva, da so tudi sprednja stekla mojega Priusa preveč umazana. Pa sva odprla okna (pri MINUS 3 stopinjah) in .... Ni kaj, meni so fotke všeč!

We had fun while taking those photos. We were working the whole night. Taja left her Prius on Kebetova and I took here home. The day was coming and Taja and once showed with hand : "See this, isn't it great!". I gave her my digital and she began to take photos. "Stop the car, the car is shaking too much!". I stopped on the road (with taxi we can do this - LOL) and we found out that the front glasses of my Prius are too dirty. We opened windows (with MINUS 3 degrees C) and ... Well, I like those photos.

Click here to see photos
Reblog this post [with Zemanta]

Monday, February 2, 2009

Slovenian bridges from old postcards - slovenski mostovi iz starih razglednic

In the famous page of Dabboo Ratnani's calenda...Image via Wikipedia
As it is cold and snowing, I took those pictures from beautiful calender (2008) about Slovenian bridges - from old postcards. The title on calendar is "Mostovi skozi čas" - it means "Bridges through the time"Ker je mrzlo in sneži, sem fotografiral slike iz lepega koledarja (2008) o slovenskih mostovih - iz starih razglednic. naslov na koledarju je "Mostovi skozi čas"
Como é frio e neve, eu tirei as fotos do calendario lindo (2008) sobre os pontes eslovenos - a partir de cartões postais antigos. O título está na agenda "Mostovi skozi čas" - que significa "Pontes através do tempo"

Reblog this post [with Zemanta]

Sunday, February 1, 2009

There is no flowers outside

A poster with twelve flowers of different fami...Image via Wikipedia

There is no flowers outside!
I cant't take photos in winter – lol!

Today you can see flowers on the windows and around the house. It is typical for Slovenian houses to see flowers on the windows.


Zunaj ni rož! Ne morem slikati rož pozimi. 

 Danes lahko vidite rože na oknih in okoli hiše. Za slovenske hiše je tipično, da vidite rože na oknih.Reblog this post [with Zemanta]