Sunday, December 28, 2008

Let's learn portugues - učimo se portugalsko
You will not believe, I began to learn Portuguese only now, as I already can speak Portuguese. I am focusing on grammar, as I know that I am making a lot of grammar mistakes. Few months ago I got an email from USA. One language school for strangers is telling us : DO NOT LEARN GRAMMAR!! At first I said to myself - what is he telling me?! Well, I read his explanation and found out, what he is talking about. When I was learning myself portugues, I tried to remember some grammar rules for verbs. Well, I didn't remember at that time - LOL! Now, after few years, I am studying Portuguese grammar for fun and I like it. I began with verb TO BE (SER or ESTAR).


Ne boste verjeli, šele zdaj, ko že govorim portugalsko, sem se začel portugalščine tudi učiti.
Predvsem se posvečam slovnici, ker je pač še ne obvladam. Pred meseci sem iz ZDA dobil nek email, kjer neka šola angleškega jezika za tujce pravi - NE UČITE SE GRAMATIKE!! Najprej sem si misli - kaj pa mi razlaga!? Ampak sem le prebral njegovo razlago in kar naenkrat sem dojel, o čemu govori. Ko sem se sam prvo leto učil portugalščine, sem si poizkusil zapomniti razne glagolske spregatve. A se me nikakor niso prijele - LOL! Zdaj, po nekaj letiih, pa mi je tudi učenje slovnice v zabavo in se učim z zanimanjem. Začel sem kar z glagolom BITI (SER ali ESTAR).

Click here to see photos

Reblog this post [with Zemanta]

No comments: