Tuesday, December 2, 2008

Ljubljana in summer - Ljubljana poleti

A tree covered with SnowImage via WikipediaIt's December. It's cold, it's wet! Days are shorter every day. I do not like winter a lot. Few days ago we got 15 centimeters of snow, now it is raining for last 2 days - horrible. I found those photos in my archive.

December je. Mrzlo, mokro. Vsak dan so krajši dnevi. Zime ne maram preveč. Pred nekaj dnevi je zapadlo 15 centimetrov snega, zdaj že 2 dni dežuje - groza. Te fotke sem našel v moji arhivi.


Reblog this post [with Zemanta]

No comments: