Thursday, March 30, 2017

Narodna in Moderna galerija - National and Art gallery

Moderna galerija - Art gallery Ljubljana







Narodna galerija - national gallery Ljubljana







Zadnje fotke iz l. 2016 - last pics from 2016



Pri Jančiju  dec. 2016







Veseli december v Ljubljani


 















Wednesday, March 8, 2017

November 2016

Dobil sem darilo za rojstni dan – narisal me je Dima
I got my birthday present - painting by boy Dima





Potepanje po Gorenjski






Brnik in Koseški bajer (Ljubljana)








Tuesday, March 7, 2017

Ljubljan / Rože - Flowers / Družina - Family


Ljubljana – Tromostovje in Žale  / Three Bridges  and Cemitery Žale

Tromostovje

 

Žale





Zadnje jesenske rože Nov. 2016 – Last autumn flowers – ultimas floras do Outono





Raki in Zupanci




Monday, March 6, 2017

Moje počitnice v Budvi Črna gora - My holidays in Budva Monte negro



Budva oktober / october / outubro 2016

Let iz Ljubljane v Podgorico - flight from Ljubljana to Podgorica




Budva Črna gora - Monte negro




Budva- s čolnom - with a boat



Skadarsko jezero - Skadar lake




Let iz Podgorice v Ljubljano - flight from Podgorica to Ljubljana







Thursday, March 2, 2017

Wednesday, March 1, 2017