Wednesday, March 1, 2017

Izola, Ljubljana in Jože Plečnik

Izola poleti 2016



Plečnikova hiša - Jože Plečnik house - Casa de Jože Plečnik
Glej Jože Plečnik     See Jože Plečnik 






Ljubljana – Gornji trg in Tivoli




No comments: