Saturday, December 23, 2017

PIRAN, Slovenia

1.del / Part 1
Morje / sea / MAR2.del / Part 2


Friday, December 15, 2017

Zipper

Moj maček - my cat - meu gato

                    ZIPPER


Ko gledava TV, največkrat zaspi na moji roki.

While watching TV he usualy fall asleep on my arm.


Najraje gleda nogomet.
He prefer to watch football