Friday, November 26, 2010

My TV

First snow in 2010 in Ljubljana and ..... some TV channels LOL!Prvi sneg 2010 v Ljubljani in .... nekaj TV programov !


O neve primeiro em Liubliana e ... alguns canals de televisăo◊More photos - mais fotografias - več slik TV1


More photos - mais fotografias - več slik TV2Enhanced by Zemanta

Saturday, November 20, 2010

Guest Gost Convidado Frantisek Staud

Author of those great photos : Frantisek Staud

Color Therapy * Terapia del color * Barvna terapija

Yellow  * Amarel * RumenaOrange * Cor de laranja * Oranžna

Green * Verde * Zelena
White * Branca * Bela
Author of those great photos : Frantisek Staud


 Click here to see more photos

Saturday, November 6, 2010

Guest / Gost / O hóspede Antonio Per

Antonio Per is a young perspective photographer who lives in Ljubljana.
Photography for him present the challenge to capture moment which will stay in memory
for years to come. In all projects he always try to find a unique perspective, so every
photo can write a story for itself. His biggest and the most honored photo was the cover
of his favorite bend called NIET.Antonio Per je mlad, perspektiven fotograf, ki živi v Ljubljani. Fotografija za njega
predstavlja iziv ujeti trenutek, ki bo ostal večno v spominu. V vseh svojih projektiv
poskuša najti posebno perspektivo, da lahko vsaka njegova fotografija piše zgodbo zase.
Njegova najboljša fotografija,na katero je hkrati najbolj ponosen, je naslovnica na CD-ju
njegove najljubše skupine NIET.


O jovem Antonio Per é um fotógrafo perspectivo que vive em Ljubljana.
Fotografia para ele apresenta o desafio de captar momentos que vão ficar na memória
para os próximos anos. Em todos os projetos que ele sempre tenta encontrar uma perspectiva
única, para cada foto pode escrever uma história para si mesmo. Seu maior e as fotos mais
honrado foi a capa sua banda favorita chamada NIET.

Jesen_u_meni.jpg : »Autumn, the year's last, loveliest smile« by William Cullen Bryant
Forgoten:  »Used to be adored, now forgotten« by Antonio Perwww.vragolina.eu
Author : Antonio Per

Click here to see more pictures
Enhanced by Zemanta