Monday, January 19, 2009

New Year Party - Hong Kong


Ko smo končali v simulatorju vožnje, smo se odpeljali do 
kitajske restavracije Hong Kong, na začetku Litijske ceste v Ljubljani. Zelo prijetna restavracije, dobra hrana in pijača, ne drago. Kitajsko pivo mi sicer ni bilo všeč, UNION je le UNION. Pa sem se raje odločil za refoško vino.
After finishing in driving simulator we wnt to chicness restaurant Hong Kong, at the beginning of the Litijska road in Ljubljana. Nice restaurant, good food and drink, not expensive. I didn't like chines beer , UNION is UNION. I decided to drink good 'refoško' wine.Reblog this post [with Zemanta]

New Year Party - driving simulator

Taxi (TV series)Image via WikipediaSeveda smo v Rumenem taxiju za Novo leto delali, pa smo si lahko vzeli čas za novoletno zabavo / srečanje malce kasneje. V AMZS prostorih smo se dobri dve uri preizkušali in tudi zabavali na simulatorju vožnje. Prav zanimiva izkušnja. Nekaterim se je med vožnjo kar v glavi vrtelo, tako resničen je občutek, da sediš v avtu. Vsi smo delali teoretični izpit za voznika - seveda za zabavo. Ne boste verjeli, samo en je test uspešno prestal - lol!

As we from Yellow Taxi (Rumeni taxi) had to work for new Year, we had our party / meeting some days later. In AMZS we could test ourselves in driving simulator. Very interesting experience. While 'driving', some had 'circles in the head'. It's very strong feeling that you really are seating in a car.
For a fun we were completing a test form for new drivers. You can't believe, only one 'passed'. - LOL!

Click here to see photos

Reblog this post [with Zemanta]

Wednesday, January 14, 2009

River Sava - reka Sava


Končno spet lep, sončen dan. In ne mrzel, 'samo' okrog 0 stopinj. Vsedel sem na avtobus številka 8 in se odpeljal proti Črnučam. Mimogrede, v Črnučah sem živel do mojega 7 leta, v starem Elminem bloku. Kasneje, v gimnazijskih letih smo se s prijatelji velikokrat odpravili s kolesi iz Šiške, kopat se na Savo. Takrat je voda bila še čista, potem pa kar nekaj desetletij ni bila primerna za kopanje. In danes sem zadovoljno ugotovil, da je reka Sava spet čista. Videl sem več kot 2 metra v globino. Sicer nisem videl rib, sem pa videl race, ki so veselo plavale gor in dol po mrzli reki. Prav hotel sem slikati mojo reko.

Finally nice, sunny day. And not cold, only about 0 degrees. I took bus No 8 and went to Črnuče. by the way, I was living in Črnuče until I was 7 years old, in old Elma block. Later, when I was in high school, me and my friends often went by bikes to take bath in river Sava. At that time the river was quite clean, but later, tens of years, it was too dirty to take bath. Today i was glad as I found out that Sava is no more dirty river. Well, i didn't see fish, but I saw dugs swimming up and down the cold river. I just wanted to take some photos of my river.


Click here to see more photos

Tuesday, January 13, 2009

My room - moja soba

What do you want to know about my room! It's small (about 3x5 meters) under roof room with one window , big bad, some small tables, two chairs, radiator, .... PC. Just small, EMPTY room.

Few month later - I also have TV and more one lamp

Kaj hočeš vedeti o moji sobi! To je majhna (cca 3x5 metrov) podstrešna soba z enim oknom, veliko posteljo, nekaj mizicami, dvema stoloma, radioatorjem, ... PC-jem. Samo majhna, PRAZNA soba.

Nekaj mesecev pozneje - ima tudi TV in  še eno luč

Click here to see photos

Friday, January 9, 2009

Listening to the fado music

Fado em Mim album coverImage via WikipediaWhile I am blogging or doing what else with computer, I am listening my music. The most of time I enjoy in Portuguese music fado. There is a lot of great fado singers, here is just one of them - "Novo Fado voice" - Ana Lains. You can hear samples of some of her songs.

Unfortunately something is wrong with embed code - here is link if you want to hear some samples :
http://analains.calabashmusic.com/

By the way : I've heard that great Mariza will come in Ljubljana - April or May

I took some photos after new Year party in our house in Šiška (Ljubljana) - kitchen decorated by some students from Koroška .


Med tem, ko blogiram oz. delam z računalnikom, poslušam glasbo. Največ časa uživam v portugalskem fadu. je zelo veliko zelo dobrih fado pevcev in pevk, predstavljam samo, naključno izbrano - predstavnico mlajše generacije, t.i. "Novo Fado voice" (novi fado) - Ano Lains. Žal je nekaj narobe s kodo, da bi jo direktno poslušali, lahko pa greste na tale link :
http://analains.calabashmusic.com/

Mimogrede : slišal sem, da zopet pride na gostovanje slavna Mariza - aprila ali maja

Nekaj fotografij sem posnel po novoletni zabavi v naši hiši v Šiški - kuhinjo so okrasili študentje in študentke s Koroške.

Click here to see photos
Reblog this post [with Zemanta]

Thursday, January 8, 2009

Garden in winter - vrt pozimi

Morning LightImage by Jeroen Krah via FlickrThis garden, where I live, is real sleeping garden - like all gardens in the winter. After weeks with no sun I liked it, even without roses. Hm, I found special snowman .

Tale vrt, kjer stanujem, je čisto ta pravi speči vrt - kot vsi vrtovi pozimi. Po tednih brez sonca mi je tudi takšen bil zanimiv, pa čeprav brez vrtnic. Hm, pa našel sem nenavadnega sneženega moža.
Click here to see photos


Reblog this post [with Zemanta]

Monday, January 5, 2009

Walking around

Café Coffee DayImage via WikipediaAs I usually work at night, I sleep during the day. Today sun awaked me. I quickly dressed, took my digital, took some coffee and ran to catch the Sun. It was quite cold (about -3oC). I was walking faster, by the way I took some photos and than I went to my favorite coffee place "Coffee Point" in Šiška.


Ker delam v glavnem ponoči, pač spim podnevi. Danes me je zbudilo sonce. Hitro sem se oblekel, vzel aparat, še prej popil kavo in odšel lovit sonce. Bilo kar mrzlo (okrog -3oC) . Malce hitreje sem hodil, spotoma naredil nekaj fotk in šel še na eno kavico k Cofee Point v Šiški.

Click here to see photos


Reblog this post [with Zemanta]

Saturday, January 3, 2009

Reflections - Odsevi

:sl:Kongresni trg v Ljubljani.Image via WikipediaTaja, moja kolegica iz službe, je naredila nekaj super fotk. Všeč mi je njen izbor. V glavnem je iskala razne odseve v božični Ljubljani.

Taja, my college from the firm, took some greta photos. I like her choice. The most of photos are different reflections in Christmas's Ljubljana.


Click here to see more photos
Reblog this post [with Zemanta]