Friday, January 9, 2009

Listening to the fado music

Fado em Mim album coverImage via WikipediaWhile I am blogging or doing what else with computer, I am listening my music. The most of time I enjoy in Portuguese music fado. There is a lot of great fado singers, here is just one of them - "Novo Fado voice" - Ana Lains. You can hear samples of some of her songs.

Unfortunately something is wrong with embed code - here is link if you want to hear some samples :
http://analains.calabashmusic.com/

By the way : I've heard that great Mariza will come in Ljubljana - April or May

I took some photos after new Year party in our house in Šiška (Ljubljana) - kitchen decorated by some students from Koroška .


Med tem, ko blogiram oz. delam z računalnikom, poslušam glasbo. Največ časa uživam v portugalskem fadu. je zelo veliko zelo dobrih fado pevcev in pevk, predstavljam samo, naključno izbrano - predstavnico mlajše generacije, t.i. "Novo Fado voice" (novi fado) - Ano Lains. Žal je nekaj narobe s kodo, da bi jo direktno poslušali, lahko pa greste na tale link :
http://analains.calabashmusic.com/

Mimogrede : slišal sem, da zopet pride na gostovanje slavna Mariza - aprila ali maja

Nekaj fotografij sem posnel po novoletni zabavi v naši hiši v Šiški - kuhinjo so okrasili študentje in študentke s Koroške.

Click here to see photos
Reblog this post [with Zemanta]

No comments: