Thursday, January 8, 2009

Garden in winter - vrt pozimi

Morning LightImage by Jeroen Krah via FlickrThis garden, where I live, is real sleeping garden - like all gardens in the winter. After weeks with no sun I liked it, even without roses. Hm, I found special snowman .

Tale vrt, kjer stanujem, je čisto ta pravi speči vrt - kot vsi vrtovi pozimi. Po tednih brez sonca mi je tudi takšen bil zanimiv, pa čeprav brez vrtnic. Hm, pa našel sem nenavadnega sneženega moža.
Click here to see photos


Reblog this post [with Zemanta]

No comments: