Friday, November 26, 2010

My TV

First snow in 2010 in Ljubljana and ..... some TV channels LOL!Prvi sneg 2010 v Ljubljani in .... nekaj TV programov !


O neve primeiro em Liubliana e ... alguns canals de televisăo◊More photos - mais fotografias - več slik TV1


More photos - mais fotografias - več slik TV2Enhanced by Zemanta

No comments: