Friday, December 19, 2008

Paradise - raj

Location map: Slovenia (dark green) / European...Image via WikipediaThose photos took unknown author about 20 kilometers from Ljubljana. I got photos by email from my friend. Yes, Slovenia is sometimes like paradise. You can see deer animals even on meadows or forest around Ljubljana

te fotografije je posnel neznani avtor približno 20 km iz Ljubljane. Fotografije sem dobil z email od prijatelja. Da, včasih se zdi, da je Sloveniaj raj. Srno lahko vidite celo na travniku ali v gozdu ob Ljubljani


Reblog this post [with Zemanta]

No comments: