Tuesday, August 5, 2008

My life - moje življenje

A handheld digital camera.Image via Wikipedia Well, those photos are also my favorits. It's hard do decide. Some of those photos I made years ago with clasic camera and than I scanned them.

No, tudi te so moje najljubše fotke - se je kar težko odločiti. Nekaj sem jih posnel pred leti s klasičnim fotoaparatom in jih nato skeniral.

Reblog this post [with Zemanta]

No comments: