Sunday, September 14, 2008

9 step sunrise

Description unavailableImage by scubapup via Flickr I found new hobby - making photos of everything I like at the moment, I have my digital with me. One morning I entered in next (empty) flat and I enjoyed waiting for sun.

Našel sem novi hobi - fotografiranje naključnih stvari, ki so mi všeč v trenutku, ko imam aparat pri sebi. Nekega jutra sem vstopil v sosednje (prazno) stanovanje in užival, ko sem čakal, da se prikaže sonce.


Reblog this post [with Zemanta]

No comments: