Tuesday, August 25, 2009

Grafiti

Metelkova by night.Image via Wikipedia
Grafite v podhodu Kino Šiška že nekaj časa gledam, nekateri so kar v redu. Pred kakšnim tednom so jih fantje na novo naredili, danes pa sem imel s seboj digitalca ...... pa še nekaj grafitov iz Metelkove.

I am watching grafits near Kino Šiška (Ljubljana) for some time, some of them are quite good.
About a week ago guys made new grafits, today I had my digital ............. some more grafits from Metelkova.


Estou assistindo grafits perto Kino Šiška (Ljubljana) por algum tempo, alguns deles são muito bons.
Há uma semana que os rapages fez grafitos novo, hoje eu tive a minha digital ............. alguns grafits são do Metelkova.

Click here to see photos
Reblog this post [with Zemanta]

No comments: