Thursday, January 9, 2014

2013 DECEMBER Part I


Sonce Sun Sol






Veseli December / Happy December / Feliz Dezembro





Ljubljana Part 1





Ljubljana Part 2
Rudnik Grad -  Brazilska restavracija - Brazilian restaurant in Ljubljana - Restaurante do Brasil em Ljubljana







No comments: