Sunday, June 17, 2012

Never-Nunca-Nikoli
Maybe sometimes I am boring you with my photographs of Ljubljana and the sky above it.
But I see the same places with different eyes, in different circumstances, with different moods. And sky, clouds, sun, moon ... are never the same.

Mogoče vas včasih dolgočasim s fotografijami moje Ljubljane in nebom nad njo.
Ampak jaz vidim ista mesta z različnimi očmi, v različnih okoliščinah, z različnim razpoloženjem. In nebo, oblaki, sonce, luna ... niso nikoli isti.

Talvez às vezes eu sou chato com as minhas fotografias de Ljubljana e o céu acima dela.
Mas eu vejo os mesmos lugares com olhos diferentes, em circunstâncias diferentes, com  humore diferente. E o céu, nuvens, sol, lua ... nunca são os mesmos.


Click here to see more photos

No comments: