Sunday, November 9, 2008

St.Martin's Sunday - martinova nedelja

St Martin in the Bull RingImage via WikipediaDays of St. Martin is traditional Slovenian holiday, when we eat gees with some domestic food and drinking new wine. This year I spent St.Martin's Sunday with my brother and his family in Dolenjsko. I am not sure, what I enjoyed more - food and wine or with fantastic twins, my nephew's sons.

Martinovo je tradicionalen slovenski praznik , ko se speče gos, obdana z domačimi prologami in zalita z novim vinom. Letos sem martinovo nedeljo preživel pri bratu in njegovi družini na Dolenjskem. Ne vem , v čem sem najbolj užival - v goski in vini ali v družbi s fantastičnima dvojčkoma, katerih prastric sem.

Reblog this post [with Zemanta]

No comments: