Saturday, November 8, 2008

Streets with no cars

impact between two dropsImage by 5348 Franco via FlickrI was walking in a part of Ljubljane, where it is forbidden to go by car. I like it.

Sprehajal sem se po delu Ljubljane, kjer ni dovoljena vožnja z avtomobili. Všeč mi je bilo.

No comments: