Monday, February 11, 2013

Winter Zima Inverno 2


Okolica Ljubljane – Vaše in Goričane.
Pa še nočni posnetek snega iz moje strehe

Surroundings of Ljubljana - Vase and Goricane.
And a night shot of snow from my roof


Arredores de Liubliana - Vase e Goricane.
E tiro a noite de neve do meu telhado
Pogled iz Mednega in nenavadno jabolko

View from Medno and unusual apple

Vista da Medno e maçã incomumNo comments: